09 Desember 2008

alamat blog d3 tkj kab pemalang mash banyak kosong dan salah

mohon mas sultoni bantuannya, unt alamat yang kosong unt segera membuat, yang salah juga buat lagi aja, yang kosong gak ada beritanya, silahkan unt mengisi, atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

dan 1. Rifai Sugiono = http://cahmlaten06.blogspot.com/
2. Adi Setiawan = http://yangfakir.wordpress.com/
3. Rio Pratowo = http://sangperisaiku.uni.cc/
4. Sutoni = http://aatonipdrg.blogspot.com/
5. Fajar Jaerudin = http://fajarjay19.wordpress.com/
6. Achmad Ridhwan = http://masidh.blogspot.com/ = blog tdk ditemukan
7. Risqi Sam Arif = http://kir3nt.blogspot.com/
8. Faqih khudin = http://www.smartieszone.co.cc/
9. Abdur rouf = http://rouphz.co.nr/
10. Bagus Adi Prasetyo = http://bagusap.blogspot.com/
11. mutamar = http://ammars.co.nr/
12. Waryukni = http://radexza.wordpress.com/
13. Solehudin Al Ayubi http://www.lakone.co.nr/
14. Siti Wasilah http://imunkpuky.blogspot.com/
15. Martina Puji Astika http://ninapuji.wordpress.com/
16. Ika Diyah Wati http://surgaku86.wordpress.com/
17. Moedomir http://domir.wordpress.com/
18. Dewi astuti http://dewiacikra.blogspot.com/
19. Minhazul Abidin http://azuncow.blogspot.com/
20. Raharyo http://aryosun.wordpress.com/
21. Ririn Syaefrudin http://cahcakep.wordpress.com/
22. Ikhsanudin http://ikhsancoy.blogspot.com/
23. Trisno Prasetiyo http://trisnokoe.blogspot.com/
24. Abdul Rohman http://panji-romance.blogspot.com/
25. Wisnu Murti http://wisnuikhlas.blogspot.com/
26. Rojanah http://ukhtialiem.wordpress.com/
27. Eva Yanuar Susilo http://eva-yanuar.blogspot.com/
28. Siswati http://enciswati.blogspot.com/
29. Muhamad Akbar Insani http://akbar-insani.blogspot.com/
30. Mahdloh http://sabitaku.blogspot.com/
31. Nidya Annisa Nur http://amoure24.wordpress.com/
32. Yeni Makrifati http://bintanggoblog.wordpress.com/
33. Didi Wahyudi http://stievemaster.blogspot.com/
34. Sri Winarsih http://cinox02.wordpress.com/
35. Kinanti Hardinar Rahardi http://akashiro.blogspot.com/
36. Idha Trimaryani http://idhamomoko.blogspot.com/
37. Saeful Amri http://blokqu.blogspot.com/
38. Ari Wiharsono http://mamamialezatos-dangdut.blogspot.com/
39 Agus Riyanto http://goesfunktkj.blogspot.com/
40. Pipit Haryanto http://ryan6288.blogspot.com/
41. Triyono Widiarto http://cahwatukumpul.blogspot.com/
42. Nur Khasanah http://www.annasmart.co.cc/
43. Susy Susanti http://susy74.blogspot.com/
44. Nurul Hikmah http://nurritkj07.blogspot.com/
45. Nurul ALiva Nadhirova http://ivatkj.blogspot.com/
46. Lutfi Ulil Azmi http://oilili.blogspot.com/
47. Edi Wardoyo http://www.edward-pdrg.co.cc/
48. Syarief Hidayatullah http://ariefpoltek.blogspot.com/
49. Angga Sudiarto http://anggablogger.blogspot.com/

alamat blog yang gak bener

50. Eriz Suningsih Kosong
51. Mersi Yulian Kosong
52. Retno Astuti Kosong
53. Masfaroh Kosong
54. Wawan Herianto Kosong
55. Muchlis Hidayat Kosong
56. Syaifudin Hadi Kosong
57. Rohani Kosong
58. Warsih Kosong
60. Abdul Aziz Kosong
61. Denis Atmoko Kosong
62. Maryono Kosong
63. Septina Wulandari Kosong
64. Aprilia Sofiani Kosong
65. Zaenal mustaqim Kosong
66. Fisia Dwi Nurani ndils.wordpress.com = eror
67. Slamet Moh. Iksan www.smiksan.co.cc = eror
68. Rudi Sanjaya Putra bojoirenk.wordpress.com = eror
69. Tri Nugroho Eni three_eni.wordpress.com = eror
70. Wijo Winarso wins_bangwijo.blogspot.com = gak ada alamat ini
71. Nurokhis nurokhisistiqomah.blogspot.com = kosong
72. Nanda Joko S Alamaynanda.blogspot.com = kosong
73. Anggun Ayuningtyas http://angguntyas.blogspot.com = kosong
74. Darmuti http://darmuti.blogspot.com = kosong
75. Lia Layyinah http://ayinmania.blogspot.com/ = kosong
76. Ratna Apriana http://ratnaapriana.blogspot.com = kosong
77. Nun Laila Hanik http://filan-rocker.blogspot.com/ = kosong
78. Laeli Budiasih http://lidya89.blogspot.com = kosong
79. Kurnia Esanti http://gaziaq.blogspot.com = kosong
80. Dina Soviana http://dina-sovi.blogspot.com/ = tdk ada alamat ini
81. Millatul Aisyi http://milq8689.blogspot.com = kosong
82. Ina Risahyani http://arin-tekaje.blogspot.com/ = tdk bs didetek

83. Bagas Sandiaji http://mazsandy.blogspot.com = kosong
84. Dedit Priyono rahmatRifai.blogspot.com = kosong
85. Irham Atho iamkarangtalok.blogspot.com = tdk ada beritanya
86. Eriq Prasetio epraswae.blogspot.com =kosong
87. Suyanto yanzboyy.blogspot.com = gak ada alamat ini
88. Wahdiyono alitdion.blogspot.com = gak ada berita
89. Eko Prasetyo tyo_pakusadewo.blogspot.com = gak ada alamat ini
90. Khasan Makhfudh http://k-putboys.blogspot.com = gak ada berita
91. Ahmad Syarifudin ndongkal.blobspot.com = gak ada alamat ini
92. Rizal Nur Midmawan rizaltkj07.blogspot.com =alamat ini gak ada
93. Zulfikri Maulana http://fixqye.blogdrive.com/ = kosong
94. Ahmad Romadhon = abdirama.wordpress.com = eror
95. Agung Ragil Pamungkas = http://aggungs.blogsome.com/ = eror

Tidak ada komentar: